מהי הגשמה עצמית - פירמידת מאסלו

June 14th, 2016

 

המונח 'מימוש עצמי' מייצג תפיסה הנגזרת מתיאוריה פסיכולוגית הומניסטית, ובמיוחד, מהתיאוריה שנוצרה על ידי אברהם מאסלו. הגשמה עצמית, על פי מאסלו, מייצגת את צמיחת הפרט באמצעות מילוי הצרכים הגבוהים ביותר, הקשורים למשמעות בחיים. הוא יצר היררכיה פסיכולוגית של הצרכים, אשר קיומם מוביל באופן תיאורטי לשיא הגשמת הערכים האישיים, שכאשר הם ממומשים ברמה הגבוהה ביותר, הם מייצגים את משמעות החיים של האדם.

זהו דפוס ליניארי של צמיחה המתוארת בפירמידה ישירה של התרוממות. בנוסף, קבע מאסלו כי אנשים המממשים את עצמם, הם יצירתיים ביותר, וחזקים מבחינה פסיכולוגית. הוא טען כי התרוממות לכיוון מימוש עצמי מתארת סוג של הגשמה עצמית, אותה יכולים להשיג אפילו חולי נפש ופסיכופתולוגים.

לדבריו, עבור אנשים מסוימים, הצורך בהערכה עצמית חשוב יותר מהצורך באהבה. עבור אחרים, הצורך בהגשמה יצירתית עשוי להחליף אף את הצרכים הבסיסיים ביותר. אחד המאפיינים של אנשים בעלי הגשמה עצמית, הוא הצורך בעצמאות ופרטיות. בעוד שהם נהנים מחברת אחרים, הם זקוקים לזמן על מנת להתמקד בפיתוח הפוטנציאל האישי שלהם.

הגשמה עצמית בהיסטוריה.
מהטמה גנדי, ויקטור פרנקל ונלסון מנדלה, עשויים לשמש כדוגמאות לאנשים שכל אחד מהם מגלם הגשמה עצמית. תוך סיכון חייו, גנדי מנצל אי ציות אזרחי למטרות חופש, פרנקל היה ניצול שואה שמעולם לא ויתר על הבנת משמעות חייו, ומנדלה שמר על יחס של משמעות בחייו גם בזמן בו היה כלוא. אנשים אלו ניצבו בפני נסיבות חיים מסוכנות, אך היו מודעים לערך האישי של חייהם.

לקריאה נוספת:

פסיכולוגיה חיובית - לפיתוח חוסן נפשי וחיים בעלי משמעות – מאמר מתוך אתר השירות הפסיכולוגי הייעוצי