מי הם הפרימיטיבים המודרנים

January 25th, 2015

 

הפרימטיבים המודרנים הם אנשים שחיים במדינות מפותחות ועוסקים בטקסים השאולים מתרבויות מפותחות פחות, או אזורים "פרימיטיביים" של העולם. הם מתמקדים בביצוע טקסים שבטיים, תוך הצבת דגש על פשטות וטוהר נתפסים של חברות שבטיות. התנועה הפרימיטיבית המודרנית, כפי שהיא מכונה, נולדה בסוף שנת 1970, כאשר תוארה ונחקרה לראשונה על ידי מוסאפאר, פקיר הודי, שנחשב לאב התנועה הפרימיטיבית המודרנית.

אנשים רבים בתנועה זו מקושרים עם חברות שבטיות. הם מסמנים את עצמם באמצעות קעקועים בעלי משמעויות סמליות ספציפיות, ועשויים אף להשתתף בטקסים ספציפיים המשקפים את התרבות הפרימיטיבית אותה הם מעריצים, כגון השעיה פולחנית, פירסינג או משימות רוח.

אנשים שמבקרים את הפרימיטיבים המודרנים, טוענים כי חברי תנועה זו עוסקים בפעילויות אלימות. למשל, טקסי מעבר המבוצעים בחברות שבטיות רבות, הם משמעותיים מאוד לאנשים שגדלו בחברות אלו, ואנשים שאינם מבינים את ההקשר התרבותי של פעילויות אלו, תופסים פעילות זו כגניבה תרבותית. חברי התנועה אף מואשמים לעיתים בבחירת וברירת היבטי תרבות פרימיטיבית אותה הם מבקשים לאמץ, מעשה המעיד על חוסר כבוד וחוסר הבנה.

הקונספט מתבטא באופן משמעותי ברעיון 'הפרא האציל', מושג שעלה שוב ושוב במאה ה-18, כאשר האירופאים העריצו תרבויות ילידים. פראים אצילים נתפסו כפעילים באופן טהור יותר וטבעי של תרבות שאינה נגועה בסממני החברה המודרנית. אנשים מתרבויות פרימיטיביות תועדו באמנות, בספרות ובמוסיקה באידיאליזציה רומנטית, וחלקם אף הובאו לאירופה על מנת להיות מוצגים כמו חיות.

חברי התנועה הפרימיטיבית המודרנית, מתקשרים עם זהויות משלהם אותן הם חוקרים באמצעות טקסים ואמונות מתרבויות אחרות. באמצעות אימוץ מסורות פרימיטיביות, חברי הפרימיטיבים המודרנים טוענים כי הם אף משמרים מסורות אלו וחושפים אותן לקהל רחב יותר, מה שעשוי להקל על הבנה וכבוד לתרבויות אחרות עמוקות יותר.