חקירת אנטומיית השנאה

June 14th, 2016

 

שלום ניתן להשגה רק באמצעות הבנה – אלברט איינשטיין.

זהו ציטוט מעצב, ממקד ומכוון בחיים. הוא פשוט לגמרי להבנה ומורכב מאוד לביצוע. הוא מבקש את האדם להבין את אלה שאיתם אין שלום, וגם, אולי חשוב יותר, להבין את תרומת כל אחד מבני האדם לסביבה ארסית.

זוהי משוואה ישימה ברמת הפרט המתבטאת במאבקים עמוקים ותכופים בחיי הנישואין וברמה הגלובלית. כל אחת מ-36 המלחמות המתנהלות כיום על פני כדור הארץ, הן תוצאת נבואות מלחמת גוג ומגוג.

מומחים חוקרים שאלות הקשורות למדעי החברה במרכיבים חיוניים ונעדרי פרדיגמות אחרות. מדעי החברה מקיפים את הלימודים האישיים והקולקטיביים של אדם; מציעים היסטוריית מקרה ומעלים טיעונים אינטלקטואליים על מנת לתמוך בממצאיהם; ואינם פוסלים את ההיבטים המטפיסיים או הרוחניים של אדם ומניעיו.

בנוסף, קיימות פלטפורמות אופייניות המסבירות הבדלים גיאוגרפיים, אידיאולוגיים או פוליטיים, שבמהותם הם סובייקטיביים בניתוח ההסברים. ניתן להבין סכסוכים באמצעות פרודוקטיביות משותפת.

יוצרי סרטי פנטזיות מתארים את כדור הארץ כמקום מפגש לאנשים החולקים אידיאולוגיות שונות מאוד ומחברים בין גזענים לבנים לבין קיצוניים מוסלמים ופונדמנטליסטים נוצריים, כמו גם מומחים ואנשי תובנה.

וכאן ההיבט הקשה ועדיין החשוב ביותר המשותף לכל סרט, והוא הדיאלוג, המסרים או המחשבות החייבים להיות ממוקדים סביב מפתח ההבנה. בעולם אידיאלי לא יהיו שמות גנאי, לא יהיו אידיאולוגיות לגבי אנשים נחותים ולא תעמולה.

האתגר הגדול ביותר לאדם יהיה להשאיר את העבר בעבר ולקשר בין אנשים מכל התרבויות והגזעים, במקום ליצור בעיות ביניהם. במילים אחרות, האנושות צריכה להיות רחומה, פרודוקטיבית ומבינה.

אם ניתן להסכים על הנחיות אלו, הצעתו של מר איינשטיין אינה מופרכת. אם אדם חושב שאינו יכול להסכים, הוא יכול למצוא אלף מקומות אחרים בהם יוכל לאמץ את עליונות האידיאולוגיה שלו, ואחרים ישיבו בשמחה לטיעונים הנלהבים באותה מידה. אך דבר אחד בטוח: שלום ניתן להשגה רק באמצעות הבנה.

בנוסף כדאי לקרוא על:

הבנת האנטומיה של שנאה

חיים מעבר לשנאה