פמיניזם ליברלי

January 25th, 2015

 

בשנת 1983, אליסון ג'אגר, פמיניסטית פוליטית, הגדירה ארבע תיאוריות הקשורות לפמיניזם: ליברלי, מרקסיסטי, רדיקלי וסוציאליסטי. הניתוח שלה לא היה חדש לגמרי. סוגים שונים של פמיניזם החלו להתעורר לראשונה בשנות השישים. תרומתה של ג'אגר היתה הבהרה, הארכה וחיזוק ההגדרות השונות, אשר עדיין משמשות לעיתים קרובות היום.

המטרה העיקרית של הפמיניזם הליברלי היא שוויון בין המינים במרחב הציבורי. גישה שווה לחינוך, ושכר עבודה שווה. גישות שהסתיימו על רקע מין ועבודה, היא ביקשה להשיג תנאי עבודה טובים יותר, בעיקר באמצעות שינויים חוקתיים, וקידום שווה של עיסוקים הנשלטים בידי גברים. לשיטתה, נשים מבקשות לקבל חינוך הולם בכל המישורים ולהתפרנס בכבוד.

מהו פמיניזם ליברלי?

מה שהיא תיארה כפמיניזם ליברלי, היה תיאוריה ועבודה שמתמקדת יותר בנושאים כגון שוויון במקום העבודה, בחינוך ובזכויות פוליטיות. בהתאם, פמיניסטיות ליברליות נוטות אף לתמוך בנישואין כשותפות שווה, ומעורבות גברית יותר בטיפול בילדים.

הפלות וזכויות רבייה אחרות צריכות להתבצע תוך השגת אפשרות שליטה ואוטונומיה של חיי אדם. אלימות במשפחה הסתיימה והטרדה מינית צריכה להיות מטופלת באמצעות הסרת מכשולים הכרוכים בהשגת רמה שווה לנשים עם גברים.

פמיניזם ליברלי נוטה לסמוך על זכויות המדינה והפוליטיקה כדי לזכות בשוויון. לראות את המדינה כמגנה על זכויות הפרט. תנועה זו תומכת בחקיקת העדפה מתקנת הדורשת ממעסיקים ומוסדות חינוך לכלול נשים בתפקידים מגוונים, תוך התבססות על ההנחה לפיה יש להתעלם מאפליית העבר ולהסמיך נשים רבות כמועמדות שוות לתפקידים מגוונים. אמנם אין להכחיש כי יתכן שקיימים הבדלים מבוססים מבחינה ביולוגית בין גברים ונשים, אך הפמיניזם הליברלי  תופס היבטים כאלו כצידוק מספיק לאי שוויון, כגון פער השכר בין גברים ונשים.

בשנים האחרונות, פמיניזם ליברלי מתאחד ומתמזג עם פמיניזם בודד, המתנגד לעיתים קרובות לפעולה חקיקתית, ומעדיף להדגיש את פיתוח הכישורים והיכולות של נשים, על מנת להתחרות טוב יותר בעולם כפי שהוא. פמיניזם זה מתנגד לחוקים המעניקים לגברים יתרונות והרשאות על פני נשים.

 

לקריאה נוספת

'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל - המאמר סוקר את השינויים שחלו בשוק העבודה הישראלי, לגבי השתתפות נשים בכח העבודה, ומציע דרכים לשילוב הנשים על בסיס יותר שוויוני.

פמניזם ליברלי- מאמר הסוקר את הנושא מתוך אתר אוניברסיטת סטנפורד

האם הליברליזם הפמיניסטי של המערב רע לנשים? – מאמר בנושא מתוך אתר מגזין labyrinth