תסביך אלקטרה ופרויד

June 14th, 2016

 

אלקטרה היא גיבורה היסטורית שסייעה להרוג את אימה. תסביך אלקטרה מתייחס לתסביך אדיפוס, כמו גם לתיאוריה של פרויד אודות ההתפתחות הפסיכו מינית ואמונתו לגבי הדרך בה ילדים מתייחסים אל הוריהם.

תסביך אדיפוס הוא מונח נפוץ וידוע שנוצר על ידי זיגמונד פרויד, בתיאוריה הפסיכואנליטית, המתייחסת ליחסים החזקים בין אם לבן בילדות. תסביך זה מסביר כיצד בנים מפתחים תחושה של עצמם ואישיותם דרך תשוקות מיניות וקונפליקט עם הוריהם. זיגמונד פרויד יצר מונח מורכב זה בעקבות המחזה של סופוקלס, בשם אדיפוס המלך, שבו אדיפוס הורג את אביו ומתחתן עם אימו.

פרויד הציב כמות ניכרת של חשיבות על הדחפים הלא מודעים להנאה בפיתוח האישיות. התיאוריה שלו מערבת קונפליקטים נפשיים ותשוקות מיניות, והוא מסביר כיצד רצונות אלו נפתרים, או אינם נפתרים, בילדות.

הוא טבע את המונח 'אדיפוס' כדי לתאר תסמינים של סכסוך מיני בקרב נערים, המגלמים, לפי אמונתו, כוננים אלו. אך מה עם בנות? לפרויד היו רעיונות רבים גם לגבי ההתפתחות המינית והאישיות של נשים.

סיפורה של אלקטרה

במיתולוגיה היוונית, אלקטרה היא נסיכה של ארגוס, שהוא המטרופולין הנשלט על ידי אביה, המלך אגממנון, ואימה, המלכה קליטמנסטרה. קיימים סכסוכים רבים בתוך המשפחה, והאחות של אלקטרה, איפגניה, הוקרבה לפני מלחמת טרויה על ידי צו האלים, ואלקטרה צריכה לשלוח את אחיה התאום, אורסטס, להצילה מנקמת האם.

כשהמלך אגממנון חוזר ממלחמת טרויה, הוא מגלה שאשתו לקחה את בן דודו, אייגיסתוס, כמאהב. קליטמנסטרה והמאהב זוממים להרוג את המלך. אלקטרה מתפללת לשוב אחיה שינקום את רצח אביה ויטען לכס המלוכה. אורסטס חוזר לארגוס, ועם הסיוע של אלקטרה, הוא הורג אם את האם וגם את המאהב, וכבש מחדש את כס המלכות.

קיים דמיון רב בין הסיפורים של אדיפוס ואלקטרה. כל סיפור כרוך בסכסוך ורצח מיני. למרות שרעיונותיו של פרויד נראים קיצוניים ביותר לפסיכותרפיה של היום, סכסוך ורצח מיני משתלבים באופן מובהק בסיפורים העכשוויים יותר של התקופה המודרנית. כמעט כל תכנית טלוויזיה וסרט של היום מתרכזים בנושאים אלו.

השלבים ההתפתחותיים בתיאוריית פרויד

זיגמונד פרויד האמין כי האישיות נוצרת בילדות המוקדמת. הוא האמין כי התפתחות האישיות מתבססת על הדרך בה ילד מגיב לכוננים פנימיים הקשורים להנאה, במיוחד לאזורים הארוגניים, האחראים על תחושת ההנאה וכוללים את הפה, השפתיים, הלשון, פי הטבעת ואיברי המין. פרויד קישר גילאים מסוימים לאזורים ארוגניים אלו והאמין כי צרכי ילד מתמקדים באזור ארוגני פרטני בכל שלב התפתחותי. הוא קרא לשלבים אלו התפתחות פסיכו מינית.

מגיל שלוש עד גיל שש, האזור הארוגני העיקרי הוא איברי המין. שלב זה נקרא שלב פאלי, היות ופרויד האמין כי הפין הוא האיבר החשוב ביותר להתפתחות בנים ובנות. הוא האמין שילדים מתחילים לשים לב לאיברי מינם ולגעת בהם, בשלב זה.

על פי התיאוריה שלו, כל הנערים הצעירים חווים רצון, במודע או שלא במודע, להחליף את אביהם כשותף ליחסי המין עם האם. הנער הצעיר פוחד מהאב ושואף לממש את רצונותיו ולסרס אותו. זה הבסיס של תסביך אדיפוס, והוא מתרחש בשלב הפאלי.

בנוסף כדאי לקרוא על:

תסביך אלקטרה – הסברים בגישה הפסיכולוגית

מהו תסביך אלקטרה?